Într-o cultură în care dezordinea umanistă pare a fi singura măsură a lucrurilor, păzitorii pragului sunt cei care păstrează cu grijă semințele ordinii, premize ale cosmosului armonios. Zestrea moștenită de la Strămoși este o expresie a exercițiului spiritual al acestora. Înțelegând valoarea acestei moșteniri, contemporanii au șansa de a fi părtași comuniunii cu Îngerii și Strămoșii în jurul lui Dumnezeu.

După două secole de negaționism și deconstructivism materialist, valorile fundamentale ale culturii iudeo-creștine suferă. În dorința nesăbuită de a inversa ordinea naturală, frații noștri au făcut tot posibilul pentru a demonstra că singura realitate este cea care se poate vedea, pipă și măsura. Astfel, în loc de a răspunde pornirilor lăuntrice care atrag pe om spre cosmosul spiritual, o întreagă cultură contemporană a decis să blocheze porțile de acces în Împărăția Tatălui ceresc.

Și iată așa, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, contemporanii au ajuns în conflict cu ei înșiși, și în negare față de darurile Învierii lui Hristos și față de porțile deschise ale raiului. Oamenii nu mai iau cu asalt drumul spre Cer, ci își fac un merit din a nega Împărăția cerească și a convinge și pe alții să o nege.

În fapt, discutăm despre un război total ce se petrece în fața porților deschise ale Raiului. Paznicii de astăzi nu împiedică intrarea în Împărăție, ci securizează calea de acces, luminează cărarea pe care o parcurg oamenii în drumul spre Dumnezeu.

Într-o lume în care icoanele lumii de dincolo sunt batjocorite, Păzitorii pragului cinstesc expresiile materiale ale exercițiului spiritual al Strămoșilor. Astfel, elementele plastice simbolice și iconice sunt valorizare artistic, intelectual și spiritual.